Winners

Results 2018
Elite Marathon Men
Rank Name Bib Finish Time
1 Karan Singh 1 2:22:17 AM
2 Lal Jee Yadav 13 2:22:58 AM
3 Samroo Yadav 15 2:23:04 AM
4 Ashish Kumar 4 2:23:35 AM
5 Sanjith T. Luwang 5 2:25:07 AM


Elite Half Marathon Men
Rank Name Bib Finish Time
1 Shankar Man Thapa 2003 1:05:48 AM
2 Durga Bahadur Buddha 2010 1:06:04 AM
3 Govind Singh 2002 1:06:48 AM
4 Belliappa Ab 2004 1:07:14 AM
5 Rahul Pal Kumar 2005 1:07:13 AM


Elite Half Marathon Women
Rank Name Bib Finish Time
1 Prajakta Godbole 2106 1:18:56 AM
2 Manju Yadav 2110 1:19:30 AM
3 Arati Patil 2102 1:19:50 AM
4 Kiran Sahdev 2104 1:21:09 AM
5 Janabai Hirave 2112 1:21:49 AM


Marathon Men
Rank Bib Name Finish Time Age Category
1 210 Kamalu Lote 2:36:02 18 to Under 30
2 220 Mahesh Wadhai 2:39:53 18 to Under 30
3 166 Aslesh Kumar Rajwade 2:41:52 18 to Under 30


Marathon Men
Rank Bib Name Finish Time Age Category
1 530 Kishore Gavhane 2:31:25 30 to Under 40
2 528 Nilesh Murumkar 2:44:56 30 to Under 40
3 532 Raju Chaudhary 2:46:56 30 to Under 40


Marathon Men
Rank Bib Name Finish Time Age Category
1 706 Bhaskar Madhukar Kamble 2:57:46 40 to Under 50
2 607 Anil Trimbak Thokare 3:05:28 40 to Under 50
3 698 Ashutosh Rai 3:29:01 40 to Under 50


Marathon Men
Rank Bib Name Finish Time Age Category
1 944 Pradip kumar Ray 3:21:14 50 to Under 60
2 968 Devidas Rathod 3:24:12 50 to Under 60
3 963 Sunil Lahigude 3:35:41 50 to Under 60


Marathon Men
Rank Bib Name Finish Time Age Category
1 1058 Sabhajeet Yadav 3:31:23 60 and Above
3 1061 Satpal Na 3:37:05 60 and Above
4 1053 Ramani Brahma 4:08:31 60 and Above


Marathon Women
Rank Bib Name Finish Time Age Category
1 1106 Divya Padvi 3:34:35 18 to Under 35
2 249 Neetu Kumari 3:39:23 18 to Under 35
3 1108 Swati Chavhan 4:03:56 18 to Under 35


Marathon Women
Rank Bib Name Finish Time Age Category
1 1217 Sayuri Dalvi 3:45:45 35 to Under 45
2 1207 Preeti Lala 3:59:38 35 to Under 45
3 1202 Payal Khanna 4:06:19 35 to Under 45


Marathon Women
Rank Bib Name Finish Time Age Category
1 1308 Deepa Mogha 3:44:13 45 and Above
2 1310 Queeny Silveira 4:34:24 45 and Above
3 1312 Neepa Sheth 4:41:36 45 and Above


Half Marathon Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Pravesh 2892 1:07:15 18 to Under 30
2 Naveen 2852 1:08:15 18 to Under 30
3 Hitesh Patel 2700 1:08:59 18 to Under 30


Half Marathon Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Ravi Prakash 5095 1:09:22 30 to Under 40
2 Ramesh Baburao Gavali 5036 1:10:17 30 to Under 40
3 Parshram Bhoi 5161 1:11:34 30 to Under 40


Half Marathon Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Manjit Singh 6869 1:15:38
2 Ravi Kalsi 6241 1:26:52
3 Vishal Badoni 6040 1:27:21


Half Marathon Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Charan Singh 2297 1:23:42 50 to Under 60
2 Mohamed Idris 8080 1:25:20 50 to Under 60
3 Harish Chandra 8008 1:25:50 50 to Under 60


Half Marathon Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Yogendra Pratap Yadav 9019 1:25:19 60 and Above
2 Guljari lal Chandra 9054 1:31:50 60 and Above
3 Balwant Singh 9049 1:33:50 60 and Above


Half Marathon Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Poonam Singh 2904 1:25:26 18 to Under 30
2 Madhuri Deshmukh 2785 1:26:12 18 to Under 30
3 Reshma Kevate 2470 1:29:49 18 to Under 30


Half Marathon Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Chandrawati Rajwade 4817 1:32:28 30 to Under 40
2 Rajashri Tarihal 4053 1:39:01 30 to Under 40
3 Sheetal Karia 4841 1:51:47 30 to Under 40


Half Marathon Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Sharda Bhoyar 6471 1:43:22 40 to Under 50
2 Shobha Desai 6588 1:44:51 40 to Under 50
3 Srividya Ramnath 6033 1:53:19 40 to Under 50


Half Marathon Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Anita Chopra 8227 1:55:10 50 to Under 60
2 Khurshid Mistry 8057 1:56:48 50 to Under 60
3 Pratima K Heble 8125 1:59:12 50 to Under 60


Half Marathon Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Lata Alimchandani 9020 1:58:03 60 and Above
2 Pervin Batliwala 9004 2:01:09 60 and Above
3 Ashwini Pagrut 8043 2:13:53 60 and Above


11K Run Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Abdul Bari 10723 0:34:48 15 to Under 30
2 Amit Mali 10367 0:35:31 15 to Under 30
3 Shailesh Gangoda 10313 0:35:52 15 to Under 30


11K Run Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Kashinath Bhore 11999 0:36:51 30 to Under 40
2 Kishnlal Kosriya 11576 0:38:43 30 to Under 40
3 Sunder Pal 11906 0:39:44 30 to Under 40


11K Run Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Suresh Kumar 13349 0:39:54 40 to Under 50
2 Rudreswar Deka 13571 0:43:22 40 to Under 50
3 Ramesh Chivilkar 13360 0:45:00 40 to Under 50


11K Run Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Mukesh Rana 14184 0:43:45 50 and Above
2 Nagorao Bhoyar 14077 0:46:02 50 and Above
3 Sanjay Shantaram Shildankar 14071 0:47:51 50 and Above


11K Run Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Aarti Deshmukh 10252 0:43:52 15 to Under 30
2 Kr Shrimati 10794 0:44:10 15 to Under 30
3 Swapnali Kijbile 10765 0:47:58 15 to Under 30


11K Run Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Ashwini Deore 11636 0:58:54 30 to Under 40
2 Pampa Maity 11607 1:08:29 AM 30 to Under 40
3 Deepali Shah 11614 1:08:56 30 to Under 40


11K Run Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Dr Indu Tandon 13283 0:57:41 40 to Under 50
2 Lopamudra Kar 13050 0:58:30 40 to Under 50
3 Amita Dedhiya 13552 1:02:19 40 to Under 50


11K Run Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 Hema Rupani 14170 1:14:01 50 and Above
2 Kamla Gosar 14039 1:14:26 50 and Above
3 Rekha Deshmukh 14030 1:15:11 50 and Above


The 5K Run Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 15042 Nilesh Arsekar 0:14:55 15 to Under 30
2 15261 Dinesh Mhatre 0:15:05 15 to Under 30
3 15241 Vishwajeet Laxman Lavhate 0:15:40 15 to Under 30


The 5K Run Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 15764 Raju Singh 0:16:44 30 to Under 40
2 15664 Sudam Chavan 0:17:56 30 to Under 40
3 15565 Nausad Khan 0:18:44 30 to Under 40


The 5K Run Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
2 16073 Joison Prashanth Abrev 0:17:17 40 to Under 50
3 16112 Ashwini Kumar 0:19:21 40 to Under 50
4 16028 Kishan Kumar Yadav 0:20:42 40 to Under 50


The 5K Run Men
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 16530 Prasannan Krishnan 0:20:29 50 and Above
2 16524 Ashutosh Roy 0:21:07 50 and Above
3 16507 Chandrakant Prabhakar Aravari 0:23:36 50 and Above


The 5K Run Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 15053 Varsha Prajapati 0:18:47 15 to Under 30
2 15051 Ranjana Manohar Gode 0:18:56 15 to Under 30
3 15258 Archana 0:27:09 15 to Under 30


The 5K Run Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 15730 Indrani Vishwakarma 0:25:31 30 to Under 40
2 15539 Kasturi Gurunath Chavan 0:29:59 30 to Under 40
3 15747 Savita Kaur Ozla 0:30:08 30 to Under 40


The 5K Run Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 16016 Nancy Pinto 0:25:2240 to Under 50
2 16064 Sarita Bajbalkar 0:31:47 40 to Under 50
3 16067 Renita Dsouza 0:32:22 40 to Under 50


The 5K Run Women
Rank Name Bib Finish Time Age Category
1 16529 Tereza Dsouza 0:28:42 50 and Above
2 16503 Supriya Wakankar 0:34:18 50 and Above
3 16525 Sukla Roy 0:34:47 50 and Above


Vasai Taluka Results
Marathon Men
Rank Bib First Name Last Name Finish Time
1 214 Meghnath Gopal Bhuvad 2:46:53
2 190 Rahul Shigwan 3:01:49
3 197 Sanjay Kondaskar 3:03:42
4 199 Ashwin Patil 3:04:05
5 248 Pankaj Chaudhari 3:04:35


Vasai Taluka Results
Marathon Women
Rank Bib First Name Last Name Finish Time
1 1106 Divya Padvi 3:34:35
2 1108 Swati Chavhan 4:03:56
3 1110 Minaj Nadaf 4:36:26


Vasai Taluka Results
Half Marathon Men
Rank Bib First Name Last Name Finish Time
1 4401 Rakesh Patel 1:21:34
24459Raj Narayan Tiwari 1:28:33
3 2586 Sushil Jadhav 1:32:46
4 2845 Rajesh Mhavarkar 1:33:07
5 2581 Sandesh Khidbide 1:33:45


Vasai Taluka Results
Half Marathon Women
Rank Bib First Name Last Name Finish Time
12598Diksha Ugale 1:39:38
2 2589Jyoti Chavhan 1:42:59
3 6744Anita Dsouza 2:07:04
4 6320Shilpi Mandal 2:09:17
5 2675PoornimaSane2:21:07


Vasai Taluka Results
11K Run Men
Rank Bib First Name Last Name Finish Time
1 10469 Yuvraj Bandare 0:40:05
2 10275 Prakash Dayat 0:41:34
3 10684 Yash Shrivastawa 0:48:50


Vasai Taluka Results
11K Run Women
Rank Bib First Name Last Name Finish Time
1 10765 Swapnali Kijbile 0:47:58
2 10770 Rohini Patil 0:50:04
3 10237 Ritika Gyan Singh 0:55:08
TOP